|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สรุปแผนการปฏิบัติการ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลตลาดแรงงาน
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,036  
เข้าชมปีนี้ : 6,484  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,328  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
3/02/60ขอเชิญร่วมกิจกรรมทดสอบมาตรฐานงานวัดละเอียด [อ่าน : 1,305 ครั้ง] 3/02/60ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ [อ่าน : 692 ครั้ง]
30/01/60ขอเชิญร่วมกิจกรรมพูดคุยภาษาอาเซียน [อ่าน : 458 ครั้ง] 30/01/60 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซ่อมคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 348 ครั้ง]
26/01/60 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อให้เก่งตามรอยพ่อ [อ่าน : 331 ครั้ง] 23/01/60ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ [อ่าน : 55 ครั้ง]

   ประกาศนักเรียน นักศึกษา
24/4/2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี [อ่าน : 328 ครั้ง] ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) [อ่าน : 778 ครั้ง]
ใบชำระเงินผ่านธนาคารภาคเรียนที่ 1/2560 [อ่าน : 3,037 ครั้ง] 10/4/2560 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560รอบ2 [อ่าน : 1,582 ครั้ง]
5/4/60ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นป [อ่าน : 5,202 ครั้ง] 27/03/60นักเรียน นักศึกษา โควต้า ที่สั่งจองชุดนักเรียน นักศึกษา มารับชุดได้ ในวันที่ 3-7เมษายน60 [อ่าน : 2,715 ครั้ง]

   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่าวกัน  [อ่าน : 390 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่าวกัน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  [อ่าน : 334 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๐  [อ่าน : 389 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๐ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ ตกลงราคาซื้อ เครื่องมือ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า , สาขาวิชาการโรงแรม  [อ่าน : 394 ครั้ง]
     ประกาศ ตกลงราคาซื้อ เครื่องมือ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า , สาขาวิชาการโรงแรม ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องมือ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า , สาขาวิชาการโรงแรม  [อ่าน : 55 ครั้ง]
      ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องมือ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า , สาขาวิชาการโรงแรม ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 17 ครั้ง]
       ตามประกาศรับสมัครขิงวิทยาลัย รับสมัครลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งครูพิเศษสอน  [อ่าน : 337 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
16/11/59รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 613 ครั้ง]
       รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งครูพิเศษสอน
23 ตุลาคม 2559 นายธีระ นรสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์
21 ต.ค. 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ดูรายการทั้งหมด  
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
  เอกสารทั่วไป
  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  งานทะเบียน