|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สรุปแผนการปฏิบัติการ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลตลาดแรงงาน
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 805  
เข้าชมปีนี้ : 7,465  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,309  

   ประกาศนักเรียน นักศึกษา
5/4/60ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นป [อ่าน : 1,756 ครั้ง] 27/03/60นักเรียน นักศึกษา โควต้า ที่สั่งจองชุดนักเรียน นักศึกษา มารับชุดได้ ในวันที่ 3-7เมษายน60 [อ่าน : 1,491 ครั้ง]
6/3/60 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1,2และปวส.1 ร่วมประชุม [อ่าน : 4,402 ครั้ง] 1/3/60ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 2,298 ครั้ง]
1/3/60 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปวช.1และปวส.1 ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 4,164 ครั้ง] 06/02/60กรอกข้อมูลส่วนตัวภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 3,359 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
3/02/60ขอเชิญร่วมกิจกรรมทดสอบมาตรฐานงานวัดละเอียด [อ่าน : 956 ครั้ง] 3/02/60ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ [อ่าน : 550 ครั้ง]
30/01/60ขอเชิญร่วมกิจกรรมพูดคุยภาษาอาเซียน [อ่าน : 375 ครั้ง] 30/01/60 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซ่อมคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 319 ครั้ง]
26/01/60 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อให้เก่งตามรอยพ่อ [อ่าน : 322 ครั้ง] 23/01/60ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ [อ่าน : 127 ครั้ง]

   ข่าวด้านการศึกษา
3/10/59 [อ่าน : 311 ครั้ง] 3/10/2559สถานี ก.ค.ศ. ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี [อ่าน : 327 ครั้ง]
3/10/59คุรุสภา จะจัดสอบก่อนที่นิสิต นักศึกษาครูจะจบการศึกษา [อ่าน : 314 ครั้ง] โปรดเกล้าฯตั้ง "กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม" แทนกระทรวงไอซีที.... [อ่าน : 182 ครั้ง]
กยศ. เล็งเปิดช่องเด็กเกรดต่ำกว่า 2.00 กู้เงินเรียนได้ [อ่าน : 349 ครั้ง] เด็กไทยคว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง โดย 2 เด็กเก่งคว้ารางวัล Pe [อ่าน : 338 ครั้ง]

   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

   ข่าวรับสมัครงาน
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด  
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
  เอกสารทั่วไป
  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  งานทะเบียน