|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารทั่วไป
ดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 2/2560
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สรุปแผนการปฏิบัติการ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลตลาดแรงงาน
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 29  
เข้าชมเดือนนี้ : 640  
เข้าชมปีนี้ : 12,733  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,577  

   ประกาศนักเรียน นักศึกษา
5/4/60ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นป [อ่าน : 2,315 ครั้ง] 27/03/60นักเรียน นักศึกษา โควต้า ที่สั่งจองชุดนักเรียน นักศึกษา มารับชุดได้ ในวันที่ 3-7เมษายน60 [อ่าน : 1,704 ครั้ง]
6/3/60 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1,2และปวส.1 ร่วมประชุม [อ่าน : 4,750 ครั้ง] 1/3/60ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 2,581 ครั้ง]
1/3/60 ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปวช.1และปวส.1 ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 4,552 ครั้ง] 06/02/60กรอกข้อมูลส่วนตัวภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 3,619 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
3/02/60ขอเชิญร่วมกิจกรรมทดสอบมาตรฐานงานวัดละเอียด [อ่าน : 1,266 ครั้ง] 3/02/60ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ [อ่าน : 753 ครั้ง]
30/01/60ขอเชิญร่วมกิจกรรมพูดคุยภาษาอาเซียน [อ่าน : 542 ครั้ง] 30/01/60 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซ่อมคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 481 ครั้ง]
26/01/60 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อให้เก่งตามรอยพ่อ [อ่าน : 471 ครั้ง] 23/01/60ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ [อ่าน : 318 ครั้ง]

   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อ [อ่าน : 41 ครั้ง] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์ทำงานแบบแอคทีฟด้วย [อ่าน : 47 ครั้ง]
24-10-2560 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพฯ [อ่าน : 67 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์ทำงาน [อ่าน : 92 ครั้ง]
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 [อ่าน : 126 ครั้ง] ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [อ่าน : 121 ครั้ง]

   ข่าวรับสมัครงาน
19/10/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน [อ่าน : 83 ครั้ง] 18/10/60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน [อ่าน : 62 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน [อ่าน : 331 ครั้ง] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ [อ่าน : 84 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ [อ่าน : 92 ครั้ง] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน : 235 ครั้ง]
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด