|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารทั่วไป
ดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 2/2560
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
แผนปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคประจวยคีรีขันธ์
แผนปฏิบัติการ ปี2561
ข้อมูลพื้นฐาน
MIS System
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,139  
เข้าชมปีนี้ : 2,571  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 27,956  

   ประกาศนักเรียน นักศึกษา
แบบฟอร์มกรอกประวัติภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 185 ครั้ง]
       แบบฟอร์มกรอกประวัติภาษาอังกฤษ ปวช.3 และ ปวส.2 ..... (อ่านต่อ)  
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. และ ปวส  [อ่าน : 8,286 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. และ ปวส. ..... (อ่านต่อ)
ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 7,590 ครั้ง]
       ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์

   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
06-02-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [อ่าน : 2,618 ครั้ง]
       06-02-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อ  [อ่าน : 2,385 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์ทำงาน  [อ่าน : 1,046 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์ทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย WIFI แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวรับสมัครงาน
25-1-2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 619 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ..... (อ่านต่อ)
23-1-61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 501 ครั้ง]
       23-1-61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..... (อ่านต่อ)
12-01-61 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 472 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด