|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ที่ตั้งวิทยาลัย
ผังโครงสร้าง
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป
รายงานการประเมินตนเอง
เพลงวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ ปี2563
แผนปฏิบัติการ ปี2562
แผนปฏิบัติการ ปี2561
ข้อมูลพื้นฐาน
MIS System
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
เว็บไซต์หน่วยงาน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยต้นสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
บริการวิชาการ
ผลงานวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,375  
เข้าชมปีนี้ : 13,924  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 72,945  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิช [อ่าน : 72 ครั้ง] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง [อ่าน : 114 ครั้ง]
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [อ่าน : 683 ครั้ง] ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบrtraining [อ่าน : 123 ครั้ง]
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 977 ครั้ง] พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา [อ่าน : 1,041 ครั้ง]

   ประกาศนักเรียน นักศึกษา
ประกาศหยุดเรียนการสอน กรณีพิเศษ [อ่าน : 189 ครั้ง] ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563 [อ่าน : 712 ครั้ง]
ประกาศเลื่อนการรับระเบียนผลการเรียน (รบ.) ภาคฤดูร้อน/2562 [อ่าน : 664 ครั้ง] ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มิสิทธฺ์เข้าศึกษาต่อป.ตรี 63 [อ่าน : 641 ครั้ง]
คู่มือการฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 1,405 ครั้ง] รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 1,240 ครั้ง]

   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส ภาคพิเศษ(สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 858 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส ภาคพิเศษ(สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส Covid - 19 ในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลา  [อ่าน : 493 ครั้ง]
       ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส Covid - 19 ในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส Covid - 19 ในสถานศึกษา สำหรับผู้ปกครอง  [อ่าน : 321 ครั้ง]
       ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส Covid - 19 ในสถานศึกษา สำหรับผู้ปกครอง ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center  [อ่าน : 33 ครั้ง]
       รายละเอียดที่จัดส่ง มีดังนี้ 1.ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 2. ประกาศประกวดราคาซื้อ/เอกสารประ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) ชุดปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติ 4.0 (ครั้งที่ 1)  [อ่าน : 40 ครั้ง]
       รายละเอียดที่จัดส่ง มีดังนี้ 1.ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 2.ประกาศราคาซื้อ/เอกสารประกวดราค ..... (อ่านต่อ)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [อ่าน : 83 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวรับสมัครงาน
ประการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน   [อ่าน : 931 ครั้ง]
       ประการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  [อ่าน : 1,671 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
29-04-2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอ  [อ่าน : 1,561 ครั้ง]
       29-04-2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน) ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ดูรายการทั้งหมด