|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ที่ตั้งวิทยาลัย
ผังโครงสร้าง
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป
รายงานการประเมินตนเอง
เพลงวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ ปี2563
แผนปฏิบัติการ ปี2562
แผนปฏิบัติการ ปี2561
ข้อมูลพื้นฐาน
MIS System
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
เว็บไซต์หน่วยงาน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยต้นสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
บริการวิชาการ
ผลงานวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 42  
เข้าชมเดือนนี้ : 746  
เข้าชมปีนี้ : 746  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 74,985  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
เน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 [อ่าน : 113 ครั้ง] การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิช [อ่าน : 904 ครั้ง]
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง [อ่าน : 480 ครั้ง] ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [อ่าน : 1,255 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบrtraining [อ่าน : 320 ครั้ง] พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 1,486 ครั้ง]

   ประกาศนักเรียน นักศึกษา
ประกาศหยุดเรียนการสอน กรณีพิเศษ [อ่าน : 401 ครั้ง] ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563 [อ่าน : 1,048 ครั้ง]
ประกาศเลื่อนการรับระเบียนผลการเรียน (รบ.) ภาคฤดูร้อน/2562 [อ่าน : 826 ครั้ง] ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มิสิทธฺ์เข้าศึกษาต่อป.ตรี 63 [อ่าน : 810 ครั้ง]
คู่มือการฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 1,518 ครั้ง] รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 1,376 ครั้ง]

   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (  [อ่าน : 83 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) ตั ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส ภาคพิเศษ(สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 1,138 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส ภาคพิเศษ(สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส Covid - 19 ในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลา  [อ่าน : 618 ครั้ง]
       ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส Covid - 19 ในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center ด้วยวิธีประกวดราคา  [อ่าน : 17 ครั้ง]
       1.ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 26 หน้า ..... (อ่านต่อ)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกวิชาการตลาด (อาคาร 5)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid  [อ่าน : 36 ครั้ง]
       1.ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกวิชาการตลาด (อาคาร 5) 2.แบบรูปรายการ 3.ปร. 5 ปร. 4 แบ่งงวดงาน ..... (อ่านต่อ)
ปรับปรุงร่าง ครั้งที่ 3 ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellent Center ด้วยวิธีประกวด  [อ่าน : 37 ครั้ง]
       1.ประกาศ(ร่าง)ซื้อ+เอกสารประกวดราคาซื้อ (ร่าง) 2.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ฉบับปรับปรุง)ครั้งที่ 3 มี 26 หน้า (เริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวรับสมัครงาน
ประการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน   [อ่าน : 1,058 ครั้ง]
       ประการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  [อ่าน : 1,779 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
29-04-2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอ  [อ่าน : 1,654 ครั้ง]
       29-04-2562 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน) ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ดูรายการทั้งหมด