|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สรุปแผนการปฏิบัติการ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลตลาดแรงงาน
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 21  
เข้าชมเดือนนี้ : 983  
เข้าชมปีนี้ : 2,374  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 14,218  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
3/02/60ขอเชิญร่วมกิจกรรมทดสอบมาตรฐานงานวัดละเอียด  [อ่าน : 123 ครั้ง]
     ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ได้จัดกิจกรรมทดสอบมาตรฐานงานวัดละเอียด ในวันที่6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ..... (อ่านต่อ)
3/02/60ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์   [อ่าน : 58 ครั้ง]
     ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ ในวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ..... (อ่านต่อ)
30/01/60ขอเชิญร่วมกิจกรรมพูดคุยภาษาอาเซียน  [อ่าน : 47 ครั้ง]
     ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดกิจกรรมพูดคุยภาษาอาเซียน ในวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2560 ..... (อ่านต่อ)
30/01/60 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซ่อมคอมพิวเตอร์  [อ่าน : 44 ครั้ง]
     ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซ่อมคอมพิวเตอร์ ในวันที่1 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 14:00-16:00 ..... (อ่านต่อ)
26/01/60 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อให้เก่งตามรอยพ่อ  [อ่าน : 43 ครั้ง]
     ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ได้จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อให้เก่งตามรอยพ่อ ในวันที่28-29 มกราคม 2560 ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศนักเรียน นักศึกษา
06/02/60กรอกข้อมูลส่วนตัวภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษา  [อ่าน : 1,154 ครั้ง]
     กรอกข้อมูลส่วนตัวภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
ุ06/02/60ประกาศผล รายชื่อนักเรียนโคต้า ประจำปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 6,096 ครั้ง]
     ประกาศผล รายชื่อนักเรียนโคต้า ประจำปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
เปิดรับนักเรียน นักศึกษา (โควต้า) ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 3,360 ครั้ง]
     เปิดรับนักเรียน นักศึกษา (โควต้า)ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
ใบชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 2/2559   [อ่าน : 1,011 ครั้ง]
     ใบชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 2/2559 ..... (อ่านต่อ)
ใบชำระค่าลงทะเบียน 2/2559  [อ่าน : 4,747 ครั้ง]
     ใบชำระค่าลงทะเบียน 2/2559 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  [อ่าน : 207 ครั้ง]
     เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่าวกัน  [อ่าน : 179 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่าวกัน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  [อ่าน : 146 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๐  [อ่าน : 200 ครั้ง]
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๐ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ ตกลงราคาซื้อ เครื่องมือ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า , สาขาวิชาการโรงแรม  [อ่าน : 190 ครั้ง]
     ประกาศ ตกลงราคาซื้อ เครื่องมือ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า , สาขาวิชาการโรงแรม ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวรับสมัครงาน
16/11/59รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 282 ครั้ง]
     รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 197 ครั้ง]
     รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 245 ครั้ง]
     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..... (อ่านต่อ)
7/10/59รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล  [อ่าน : 245 ครั้ง]
     รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ..... (อ่านต่อ)
01/10/59 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 308 ครั้ง]
     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวด้านการศึกษา
 3/10/59   [อ่าน : 153 ครั้ง]
     ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึก ..... (อ่านต่อ)
 3/10/2559สถานี ก.ค.ศ. ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี   [อ่าน : 165 ครั้ง]
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน สัปดาห์ที่ผ่านมาได้อ่านรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ พบว่าข้ารา ..... (อ่านต่อ)
 3/10/59คุรุสภา จะจัดสอบก่อนที่นิสิต นักศึกษาครูจะจบการศึกษา   [อ่าน : 174 ครั้ง]
     พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนกำลังพิจารณาเรื่องการเข้าสู่วิชาชีพครู ซึ่งที่ผ่านมาคนที่เรียนคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์จะได้ ..... (อ่านต่อ)
 กยศ. เล็งเปิดช่องเด็กเกรดต่ำกว่า 2.00 กู้เงินเรียนได้  [อ่าน : 216 ครั้ง]
      กยศ. เล็งเปิดช่องเด็กเกรดต่ำกว่า 2.00 กู้เงินเรียนได้ ..... (อ่านต่อ)
 เด็กไทยคว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง โดย 2 เด็กเก่งคว้ารางวัล Pe  [อ่าน : 202 ครั้ง]
     เด็กไทยคว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง โดย 2 เด็กเก่งคว้ารางวัล Performant Award ..... (อ่านต่อ)
 จี้ครูปฏิรูปการสอนรับไทยแลนด์ 4.0   [อ่าน : 197 ครั้ง]
     จี้ครูปฏิรูปการสอนรับไทยแลนด์ 4.0 ..... (อ่านต่อ)
 อาชีวะเทียบหลักสูตรนักเรียนจ่าได้วุฒิปวส.ด้วย  [อ่าน : 270 ครั้ง]
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  [อ่าน : 195 ครั้ง]
     ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ..... (อ่านต่อ)
 มาแรง!! ‘ชัยพฤกษ์’เต็งหนึ่งนั่งปลัด ศธ.-‘นพ.สรนิต’ขึ้นเลขาฯ กกอ.  [อ่าน : 246 ครั้ง]
     มาแรง!! ‘ชัยพฤกษ์’เต็งหนึ่งนั่งปลัด ศธ.-‘นพ.สรนิต’ขึ้นเลขาฯ กกอ. ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
21 ต.ค. 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
การอัฟโหลดเอกสาร
ดูรายการทั้งหมด  
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
  เอกสารทั่วไป
  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  งานทะเบียน