>>>เข้าสู่เว็บไซต์<<<
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ประกาศสำนักราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคตลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สอศ. ขอให้สถานศึกษา สังกัด สอศ. ทุกแห่งปฏิบัติดังนี้ 1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรไว้ทุกข์มีกำหนด1ปี 2.สถานศึกษาลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน 3.งดจัดงานและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน 4.ให้สถานศึกษาทุกแห่งวางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล หรือเป็นพระบรมราชานุสรณ์ 5.ให้สถานศึกษาปรับหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเป็นการถวายความอาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559เป็นต้นไป