|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ที่ตั้งวิทยาลัย
ผังโครงสร้าง
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป
รายงานการประเมินตนเอง
เพลงวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ ปี2563
แผนปฏิบัติการ ปี2562
แผนปฏิบัติการ ปี2561
ข้อมูลพื้นฐาน
MIS System
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
เว็บไซต์หน่วยงาน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยต้นสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
บริการวิชาการ
ผลงานวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 23  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,154  
เข้าชมปีนี้ : 6,609  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 65,630  
  อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  06-01-2563

“อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” เทศกาลปีใหม่ 2563

27 ธ.ค. 2562 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดจุดให้บริการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เทศกาลปีใหม่ 2563 สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ร่อนทองชัย ถนนเพชรเกษม ก่อนถึงสี่แยกประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายบรรยงค์ วงศ์สกุลผู้ อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนนี้ สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ ความสามารถ ไปบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.),กรมการขนส่งทางบก,พร้อมส่วนราชการ และสถานประกอบการต่างๆ ใช้การสนับสนุน “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยตั้งศูนย์ให้บริการที่สถานีบริการน้ำมันร่อนทองชัย (ปตท.ร่อนทองชัย)ให้บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย ตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคลัทช์ เติมความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ซึ่งเป็นการให้บริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจะให้บริการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น. ที่บริเวณลานจอดรถปั้มบริการน้ำมัน ปตท.ร่อนทองชัย ถนนเพชรเกษม ขาล่อง กม.308 ก่อนถึงสี่แยกประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน 081-9432519 หรือ 090-9940778

งานประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว