|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ที่ตั้งวิทยาลัย
ผังโครงสร้าง
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปข่าวสารกิจกรรมประจำเดือน
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป
รายงานการประเมินตนเอง
เพลงวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนปฎิบัติราชการ ปี2564
แผนปฏิบัติราชการ ปี2563
แผนปฎิบัติราชการ ปี2562
แผนปฎิบัติราชการ ปี2561
ข้อมูลพื้นฐาน
MIS System
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
เว็บไซต์หน่วยงาน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยต้นสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
บริการวิชาการ
ผลงานวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 36  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,162  
เข้าชมปีนี้ : 2,610  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 76,849  
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  08-09-2563
“พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563”
3 กันยายน 2563 นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ บางส่วนตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1,ปวส.1 และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2,ปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู โดยในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 นี้ มีพิธีไหว้ครูช่าง บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม,พิธีไหว้ครูสามัญ พร้อมทั้งมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษา ซึ่งมีผู้อุปการะทุนจาก พระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง/สถานประกอบการ/ศิษย์เก่า และคณะครู บุคลาการทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี จำนวน 106 ทุน

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว