ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เดินหน้าเปิด ป.ตรี เพิ่ม   
  ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
  พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก พระปิยมหาราช วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 
  กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันปิยมหาราช 
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และ ประดับแถบ 3 สี 
  กิจกรรม "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอย 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิดและปลูกฝังแนวคิดการออกแบบต่อยอดเชิงพานิช 
  การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีออนไลน์ สำหรับครูนิเทศ และครูผู้สอน 
  วันคล้ายวันสถาปนา 81 ปี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2