ประเภท : ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  23-8-61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
  7-8-61 ประกาศการจัดซื้อโครงการปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์( 
  16-7-2561 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  22-6-61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้ 
  07-6-61 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  
  21-5-61 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  26-3-2561 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
  12 มี.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ขอบเขตงานซื้อ+ประกาศ+เอกสารประกวดราคา+รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  06-02-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2