ประเภท : ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  12 มี.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ขอบเขตงานซื้อ+ประกาศ+เอกสารประกวดราคา+รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  06-02-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อ 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์ทำงาน 
  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1