|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์
นายสัมฤทธิ์ จินา
นายคัมภีร์ ศรีณรงค์
นายเจริญ ทิศษา
นายอดิศักดิ์ ภู่ระย้า
นายฉัตรชัย ม่วงประเสริฐ
นางสาวกรรณิกา อมรวาทิน
นายสถาพร เนินทราย
ว่าที่ร้อยตรีภูวเดช ทิมพรหม
นายสุภชัย สุดทวี
นายดุสิต พงศ์ประยูร
นายประโยชน์ พูลสวัสดิ์
นายอภิชาติ ใจนวล
นายประวิทย์ ท้าวมั่น
นายไพบูลย์ รอดทิม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
สื่อวิดิโอ การทำงานเครื่องยนต์
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 221  
เข้าชมปีนี้ : 2,298  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 13,539  
  เกี่ยวกับหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร