|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางพรรทิพา ศิริพงษ์
  นางสาวเรณู ขำทวี
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
พรรทิพา
เรณู ขำทวี
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 196  
เข้าชมปีนี้ : 2,674  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 10,674  
ข้อมูลครู/บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นางพรรทิพา  ศิริพงษ์
เบอร์โทรศัพท์ :  0895518397
อีเมล์ :  hotlivetheday@gmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  
  สาขาวิชา :  
ตำแหน่งทางวิชาการ :  
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   - ปริญญาตรี  บธ.บ. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
- ปริญญาโท  ศศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :