|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวกัลยา คำยอด
  นางสาวพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
e -Portfolio ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
e -Portfolio ครูสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
e -Portfolio ครูระวีพรรณ จิตต์มนัส
e -Portfolio ครูจิระทิตย์ หาญปรีชา
e -Portfolio ครูกัลยา คำยอด
e -Portfolio ครูศราวุธ สุวรรณ
e -Portfolio ครูแอนนา กาทอง
e -Portfolio ครูพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษาที่ 2561
ปีการศึกษาที่ 2560
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 275  
เข้าชมปีนี้ : 1,084  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 25,585  
  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
  หมวด  กิจกรรมแผนก   วันที่  11-06-2561
        โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2561  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพ วันที่ 10 มิ.ย. 2561 ณ หอประชุมอาภากร วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
         
        ซึ่งแผนกคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว