|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวกัลยา คำยอด
  นางสาวพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
e -Portfolio ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
e -Portfolio ครูสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
e -Portfolio ครูระวีพรรณ จิตต์มนัส
e -Portfolio ครูจิระทิตย์ หาญปรีชา
e -Portfolio ครูกัลยา คำยอด
e -Portfolio ครูศราวุธ สุวรรณ
e -Portfolio ครูแอนนา กาทอง
e -Portfolio ครูพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษาที่ 2561
ปีการศึกษาที่ 2560
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 29  
เข้าชมเดือนนี้ : 123  
เข้าชมปีนี้ : 2,481  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,982  
ข้อมูลครู/บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นางสาวกัลยา  คำยอด
เบอร์โทรศัพท์ :  0839225769
อีเมล์ :  kan_089@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  01-05-2557
  สาขาวิชา :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งทางวิชาการ :  
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  14 กรกฎาคม 2551    ครูพิเศษสอน  ที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
  1 พฤษภาคม 2557   ครูผู้ช่วย        ที่วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ประวัติการศึกษา :  ปวส. อิเล็กทรอนิกส์      สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์           วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ป.ตรี ครุศาตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ป.โท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาตร์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอน :  
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :