|  
เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บุคลากรแผนกวิชาการโรงแรม
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวเรณู ขำทวี
  นางภัทร์ทิญา ระย้าแก้ว
  นายพิชยะ  เกียรติมาลา
E-portfolio
E-portfolio ครูพิชยะ เกียรติมาลา
E-portfolio ครูเรณู ขำทวี
E-portfolio ครูภัทร์ทิญา ระย้าแก้ว
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ภาพกิจกรรมแผนกวิชาการโรงแรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
80 ปีวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 87  
เข้าชมปีนี้ : 1,295  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,409  

   ข่าวกิจกรรม โครงการ
 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 496 ครั้ง]
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาการโรงแรมจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาของแผนกวิชาการโรงแรมแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณขอ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ [อ่าน : 590 ครั้ง] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรว [อ่าน : 584 ครั้ง]
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด