|  
เมนูหลัก
หน้าแรก
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อเรา
งานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 82  
เข้าชมปีนี้ : 1,479  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,453  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  [อ่าน : 462 ครั้ง]
      ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ..... (อ่านต่อ)
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  [อ่าน : 522 ครั้ง]
     การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ..... (อ่านต่อ)
 นิทรรศการวิชาโครงการ และวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  [อ่าน : 537 ครั้ง]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  [อ่าน : 298 ครั้ง]
     แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ..... (อ่านต่อ)
 ประกวดการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปีการศึกษา 256  [อ่าน : 679 ครั้ง]
     ประกวดการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปีการศึกษา 2561 ..... (อ่านต่อ)
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561  [อ่าน : 634 ครั้ง]
     แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ..... (อ่านต่อ)
 การประชุมปฏิบัติการติดตามประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค  [อ่าน : 1,206 ครั้ง]
     การประชุมปฏิบัติการติดตามประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ปีการศึกษา 2559 วันที่ 26-27 สิงหาคม และ 2-3 กันยายน ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 สรุปผลงานสิ่งประดิษฐ์ 2562  [อ่าน : 123 ครั้ง]
     สรุปผลงานสิ่งประดิษฐ์ 2562 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

   ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  [อ่าน : 330 ครั้ง]
     วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00น. งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้เข้าร่วมประชุม ชี้แจ้งภาระงาน และร่วมวางเเผนงาน ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์ งานความร่วมมือ
 ประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  [อ่าน : 129 ครั้ง]
     นางสุนารี ขุนณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ต่อไป ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวางแผนและงบประมาณ

    ข่าวประชาสัมพันธ์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  NewsPhoto
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
นิทรรศการวิชาโครงการ และวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ดูรายการทั้งหมด