|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินประจำฝ่าย
สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือน
สรุปโครงการ ประจำปี 2560
ดาวโหลดเอกสาร
ติดต่อเรา
เว็บไซต์วิทยาลัย
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เว็บไซต์งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 150  
เข้าชมปีนี้ : 3,074  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 7,951  

   ข่าวกิจกรรม/โครงการ
 โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด โอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษ  [อ่าน : 103 ครั้ง]
     โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด โอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 66 พรรษา ..... (อ่านต่อ)
 โครงการอาชีวะพัฒนา2561 สร้างกันสาดโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  [อ่าน : 101 ครั้ง]
     ครูและนักเรียนแผนกช่างก่อสร้างและแผนกช่างเชื่อมโลหะโครงการอาชีวะพัฒนา2561 สร้างกันสาดโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ..... (อ่านต่อ)
 โครงการอาชีวะพัฒนา2561 ทำรางน้ำฝน ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนวไล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  [อ่าน : 75 ครั้ง]
     โครงการอาชีวะพัฒนา2561 ทำรางน้ำฝน ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนวไล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 โครงการ "แข่งทักษะวิวิชาชีพช่างกลโรงงาน"  [อ่าน : 91 ครั้ง]
     โครงการ "แข่งทักษะวิวิชาชีพช่างกลโรงงาน " วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด  [อ่าน : 62 ครั้ง]
     ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 ประกา่ศรายชื่อ นักเรัยน นักศึกษา ประเภท โควตาพิเศษ ปี2561  [อ่าน : 541 ครั้ง]
     ประกา่ศรายชื่อ นักเรัยน นักศึกษา ประเภท โควตาพิเศษ ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

   ประกาศงานปกครอง
  NewsPhoto
โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด โอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษ
โครงการอาชีวะพัฒนา2561 สร้างกันสาดโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการอาชีวะพัฒนา2561 ทำรางน้ำฝน ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนวไล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ดูรายการทั้งหมด