|  
เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินประจำฝ่าย
สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือน
สรุปโครงการ ประจำปี 2560
กลับหน้าวิทยาลัย
ติดต่อเรา
ดาวโหลดเอกสาร
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 251  
เข้าชมปีนี้ : 718  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 5,595  

   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 โครงการ "อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย(คัดแยกขยะ) "   [อ่าน : 21 ครั้ง]
     โครงการ "อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย(คัดแยกขยะ) " วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/โครงการ

   ประกาศงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 ประกา่ศรายชื่อ นักเรัยน นักศึกษา ประเภท โควตาพิเศษ ปี2561  [อ่าน : 194 ครั้ง]
     ประกา่ศรายชื่อ นักเรัยน นักศึกษา ประเภท โควตาพิเศษ ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

   ประกาศงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

   ประกาศงานปกครอง
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด