|  
เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินประจำฝ่าย
สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือน
สรุปโครงการ ประจำปี 2560
กลับหน้าวิทยาลัย
ติดต่อเรา
ดาวโหลดเอกสาร
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 158  
เข้าชมปีนี้ : 1,572  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 6,449  

   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 โครงการ "แข่งทักษะวิวิชาชีพช่างกลโรงงาน"  [อ่าน : 18 ครั้ง]
     โครงการ "แข่งทักษะวิวิชาชีพช่างกลโรงงาน " วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม/โครงการ

   ประกาศงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 ประกา่ศรายชื่อ นักเรัยน นักศึกษา ประเภท โควตาพิเศษ ปี2561  [อ่าน : 426 ครั้ง]
     ประกา่ศรายชื่อ นักเรัยน นักศึกษา ประเภท โควตาพิเศษ ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

   ประกาศงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

   ประกาศงานปกครอง
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด