|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายสุทธิพงค์  นันทเกษตร
  นายอานนท์ ทองคำ
  นายวีรศักดิ์ วงษ์แหวน
  นายวันชาติ  พร้อมพันธ์
  นายสันติ ระดมกิจ
  นายพันธ์ศกร พัฒนสถาพรวาที
  นายเอกชัย พาลีบุตร
  นายคำรณ พ่วงเจริญ
  นายอณุชัย เอี่ยมแก้ว
  นายกรรณวิชย์ จิตรชูชื่น
e-portfolio ครูแผนกช่างกลโรงงาน
e-portfolio ครูวีรศักดิ์ วงษ์แหวน
e-portfolio ครูอานนท์ ทองคำ
e-portfolio ครูสันติ ระดมกิจ
e-portfolio ครูสุทธิพงค์ นันทเกษตร
e-portfolio ครูวันชาติ พร้อมพันธ์
e-portfolio ครูพันธ์ศกร พัฒนสถาพรวาที
e-portfolio ครูเอกชัย พาลีบุตร
e-portfolio ครูคำรณ พ่วงเจริญ
e-portfolio ครูอณุชัย เอี่ยมแก้ว
e-portfolio ครูกรรณวิชย์ จิตรชูชื่น
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
นวัตกรรม
วีรศักดิ์
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 238  
เข้าชมปีนี้ : 3,718  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,416  
ข้อมูลครู/บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นายกรรณวิชย์  จิตรชูชื่น
เบอร์โทรศัพท์ :  0869515467
อีเมล์ :  kannawich2516@gmail.com
เว็บไซต์ :   https://gg.gg/kannawich
วันที่เข้าทำงาน :  19-02-2561
  สาขาวิชา :  ช่างกลโรงงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูผู้ช่วย
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)
วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล       
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  
ปี พ.ศ. ที่ทำงาน ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
2540-2546 ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยการอาชีพตรัง
2547-2549 ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
2549-2551 ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยการอาชีพตรัง
2552-2561 ครู กศน.ตำบลเขาไพร กศน.อำเภอรัษฎา
 
 
ประวัติการศึกษา :  
ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ.ที่จบ วุฒิที่ได้รับ/วิชาเอก
1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2535 ปวช. ช่างกลโรงงาน
2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2537 ปวส. ช่างเทคนิคการผลิต
3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอบ.)
วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ
วิชาที่สอน :  - วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
- วิชาลับคมเครื่องมือตัด
- วิชาอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :