|  
เมนูหลัก
โครงสร้างบริหารงาน
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายมนตรี เชิญทอง
  นายคมสัน กล้าเวช
  นายสามารถ สมบุตร
  นายโชติ สัตยพัฒน์
  นางสิริมา ปองรักษ์
  นายประวิทย์ ดุษฎี
  นายวิเชียร เกตุแก้ว
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
อ.โชติฟรุ้งฟริ้ง
สิริมา ปองรักษ์
ครูสามารถ สมบุตร
ครูคมสัน
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 374  
เข้าชมปีนี้ : 1,109  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 7,422  

   ข่าวกิจกรรม/โครงการ
 อาชีวพัฒนา ปี 2560  [อ่าน : 201 ครั้ง]
     ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประกาศจากครูคมสัน
ชมรมฟุตซอล [อ่าน : 415 ครั้ง]

   ข่าวประกาศจากครูสามารถ สมบุตร
แจ้งเว็บไซต์ครูสามารถ [อ่าน : 507 ครั้ง] ภาพข่าวส่วนตัว [อ่าน : 411 ครั้ง]
กิจกรรม [อ่าน : 329 ครั้ง]

   ข่าวประกาศจากครูโชติ
การอัพโหลดเอกสาร [อ่าน : 460 ครั้ง] PLC [อ่าน : 386 ครั้ง]
กำหนดการสอบนอกตาราง [อ่าน : 246 ครั้ง]

   ข่าวประกาศจาก ครูสิริมา ปองรักษ์

   ข่าวประกาศจากครูมนตรี เชิญทอง
ประกาศข่าวการสอบมาตรฐานวิชาชีพ [อ่าน : 246 ครั้ง] สอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 307 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ่อมกิจกรรม [อ่าน : 148 ครั้ง]
  NewsPhoto
อาชีวพัฒนา ปี 2560
แจ้งเว็บไซต์ครูสามารถ
การอัพโหลดเอกสาร
ภาพข่าวส่วนตัว
ดูรายการทั้งหมด