|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
บุคลากรแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครูช่างอิเล็กทรอนิกส์
  นางสาววรสุดา เชี่ยวชาญ
  นางสาวทนารัก ดวงจันทร์
  นายวิระศักดิ์ วัตถุ
  นายกาญจนะ มะลาด
  นายอรรณพ จิตติบำรุงรักษ์
  นายสมหมาย จุเรศ
  นางณัฐชยา อมรลักษณ์
e -Portfolio ครูอิเล็กทรอนิกส์
e -Portfolio ครูกาญจนะ มะลาด
e -Portfolio ครูสมหมาย จุเรศ
e -Portfolio ครูวิระศักดิ์ วัตถุ
e -Portfolio ครูณัฐชยา อมรลักษณ์
e -Portfolio ครูวรสุดา เชี่ยวชาญ
e -Portfolio ครูทนารัก ดวงจันทร์
e -Portfolio ครูอรรณพ จิตติบำรุงรักษ์
e -Portfolio ครูธนวัฒน์ อสิเศวตกุล
e -Portfolio ครูธนันท์รัฐ ทิมแท้
E-Book ELECTRONICS
E-Book วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ครูวิระศักดิ์
Download E-Bookวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ครูวิระศักดิ์
E-Book คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ครูวรสุดา
E-Book วิชาโทรศัพท์ ครูวิระศักดิ์
Download E-Bookวิชาโทรศัพท์ ครูวิระศักดิ์
E-Book การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
Download E-Book การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
E-Book การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
Download E-Book การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยคอมฯ
E-Book Testing Electronic Components
Download E-Book Testing Electronic Components
สื่อการสอน Multimedia
การประกอบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ครูวิระศักดิ์
โปรแกรมลงบอร์ดPIC HID USB Bootloaderครูวิระศักดิ์
WiFiRobotControlวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น ครูวิระศักดิ
การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ อ.สายัณห์
การเขียนโปรแกรมภาษาซี อ.ธันวา ศรีประโมง
วิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม อ.สมบูรณ์ เนียมกล่ำ
สอนเขียนแอพบนระบบ Android ด้วย Android Studio
สอนเขียนแอบบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift
งานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
การพัฒนาสื่อการสอนวิชาเครื่องเสียง ครูกาญจนะ
การพัฒนาสื่อการสอนวิชาโทรทัศน์ ครูสมหมาย
งานวิจัยในชั้นเรียน ครูณัฐชยา
การพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ครูวิระศักดิ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 109  
เข้าชมปีนี้ : 2,278  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,578  

   สาขาอิเล็กทรอนิกส์เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง...
 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เรียนเกี่ยวกับอะไร  [อ่าน : 8,095 ครั้ง]
     สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน การควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)

   จบสาขาอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอะไรได้บ้าง...
 เรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง...  [อ่าน : 1,801 ครั้ง]
     เรียนจบสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือกิจการส่วนตัว และงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานราชการ ..... (อ่านต่อ)

   ใครอยากทำหุ่นยนต์มาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์
 ใครอยากทำหุ่นยนต์มาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์  [อ่าน : 502 ครั้ง]
     ใครอยากทำหุ่นยนต์มาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)

   เรียนประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์(ประกอบวงจรและโหลดโปแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์)
 เรียนการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และโหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ลงไมโครคอนโทรลเลอร์PIC18F4550  [อ่าน : 364 ครั้ง]
     เรียนการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และโหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ลงไมโครคอนโทรลเลอร์PIC18F4550 ..... (อ่านต่อ)

   ใครอยากเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์มาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์
 ใครอยากเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์มาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์  [อ่าน : 341 ครั้ง]
     ใครอยากเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์มาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์
 คลิปสั้นๆครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  [อ่าน : 340 ครั้ง]
     คลิปสั้นๆครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ..... (อ่านต่อ)
 ครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  [อ่าน : 888 ครั้ง]
     ครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผู้ประสบภัยน้ำท้วมระหว่าวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาหมู่ที่10 บ้ ..... (อ่านต่อ)
 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับแผนกช่างกลโรงงานพัฒนากรงให้อาหารลิงอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์  [อ่าน : 768 ครั้ง]
     แผนกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับแผนกช่างกลโรงงานพัฒนากรงให้อาหารลิงอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ 25 สิงหาคม 2561แผนกอิเล็กทรอนิกส์จัดอบรมการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล  [อ่าน : 360 ครั้ง]
     กำหนดการจัดอบรมการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล ในวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น - 16.00 น. ณ. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมแผนก
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ครูและนักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งเครื่องเสียงหน้าศาลจังวัดประจวบคีรีขันธ [อ่าน : 768 ครั้ง] วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งเครื่องเสียงศาลจังหวัดประจวบคีร [อ่าน : 671 ครั้ง]
ครูและนักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรม [อ่าน : 1,015 ครั้ง] ครูและนักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2 [อ่าน : 1,349 ครั้ง]
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ [อ่าน : 1,515 ครั้ง] ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์จัดอบรมโครงการพุทธศาสนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 1,144 ครั้ง]
  NewsPhoto
ครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับแผนกช่างกลโรงงานพัฒนากรงให้อาหารลิงอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ครูและนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ออกให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โรงเรียน
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ครูและนักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งเครื่องเสียงหน้าศาลจังวัดประจวบคีรีขันธ
ดูรายการทั้งหมด