|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
บุคลากรแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครูช่างอิเล็กทรอนิกส์
  นางสาววรสุดา เชี่ยวชาญ
  นางสาวทนารัก ดวงจันทร์
  นายวิระศักดิ์ วัตถุ
  นายกาญจนะ มะลาด
  นายอรรณพ จิตติบำรุงรักษ์
  นายสมหมาย จุเรศ
  นางณัฐชยา อมรลักษณ์
e -Portfolio ครูอิเล็กทรอนิกส์
e -Portfolio ครูกาญจนะ มะลาด
e -Portfolio ครูสมหมาย จุเรศ
e -Portfolio ครูวิระศักดิ์ วัตถุ
e -Portfolio ครูณัฐชยา อมรลักษณ์
e -Portfolio ครูวรสุดา เชี่ยวชาญ
e -Portfolio ครูทนารัก ดวงจันทร์
e -Portfolio ครูอรรณพ จิตติบำรุงรักษ์
e -Portfolio ครูธนวัฒน์ อสิเศวตกุล
e -Portfolio ครูธนันท์รัฐ ทิมแท้
วิชาการช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น(ครูวิระศักดิ์)
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์(ครูวิระศักดิ์)
วิชาระบบโทรศัพท์(ครูวิระศักดิ์)
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ครูวิระศักดิ์)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
ระบบบ้านอัจฉริยะ (SMART HOME)
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 290  
เข้าชมปีนี้ : 3,180  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,513  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
 เชิญเช่าบูชาเหรียญพระวิษณุกรรมวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  [อ่าน : 234 ครั้ง]
     เชิญเช่าบูชาเหรียญพระวิษณุกรรมวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ..... (อ่านต่อ)

   สาขาอิเล็กทรอนิกส์เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง...
 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เรียนเกี่ยวกับอะไร  [อ่าน : 521 ครั้ง]
     สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน การควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)

   จบสาขาอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอะไรได้บ้าง...
 เรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง...  [อ่าน : 217 ครั้ง]
     เรียนจบสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือกิจการส่วนตัว และงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานราชการ ..... (อ่านต่อ)

   สาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขานี้น่าเรียนอย่างไรตามไปดู...
 สาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาน่าเรียนอย่างไรตามไปดู..?  [อ่าน : 149 ครั้ง]
      ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คือ สาขาที่เกี่ยวของกับการซ่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องอาบน้ำอุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระ ..... (อ่านต่อ)

   เรียนประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์(ประกอบวงจรและโหลดโปแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์)
 เรียนการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และโหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ลงไมโครคอนโทรลเลอร์PIC18F4550  [อ่าน : 80 ครั้ง]
     เรียนการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และโหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ลงไมโครคอนโทรลเลอร์PIC18F4550 ..... (อ่านต่อ)

   ใครอยากทำหุ่นยนต์มาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์
 ใครอยากทำหุ่นยนต์มาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์  [อ่าน : 128 ครั้ง]
     ใครอยากทำหุ่นยนต์มาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)

   ใครอยากเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์มาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์
 ใครอยากเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์มาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์  [อ่าน : 93 ครั้ง]
     ใครอยากเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์มาเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมแผนก
ครูและนักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรม [อ่าน : 158 ครั้ง] ครูและนักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2 [อ่าน : 155 ครั้ง]
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ [อ่าน : 201 ครั้ง] ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์จัดอบรมโครงการพุทธศาสนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 240 ครั้ง]
ตัวแทนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้าแข่งขันกิจกรรมเก่งยกแผนก SEASON 6 [อ่าน : 238 ครั้ง] ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนแกนนำ สถานศึกษาคุณธรรม [อ่าน : 226 ครั้ง]
  NewsPhoto
ครูและนักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรม
ครูและนักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เรียนเกี่ยวกับอะไร
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ดูรายการทั้งหมด