ประเภท : กิจกรรมแผนก   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ครูและนักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งเครื่องเสียงหน้าศาลจังวัดประจวบคีรีขันธ 
  วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งเครื่องเสียงศาลจังหวัดประจวบคีร 
  ครูและนักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรม 
   ครูและนักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2 
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
  ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์จัดอบรมโครงการพุทธศาสนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวแทนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้าแข่งขันกิจกรรมเก่งยกแผนก SEASON 6 
  ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนแกนนำ สถานศึกษาคุณธรรม 
  บริษัท CAT TELECOM จัดอบรมการเดินสาย Fiber Optic นอกอาคาร 
  ติดตั้งระบบทีวีวงจรปิด ณ วัดกุยบุรี 
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2