|  
e-portfolio
นายอาทิตย์ สุทธพันธ์
นายเเสนศักดิ์ พรหมมา
นายสุทธิศักดิ์ ปานประดิษฐ
นางสาวจันทิมา พุ่มจันทร์
นายสุรศักดิ์ กล่อมสุวรรณ
นายจักรวรรดิ วงษ์มา
นายพลวัฒน์ จันทร์แจ่ม
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์
  นายกษิดิศ การีชุม
  นายอาทิตย์ สุทธพันธ์​
  นางสาวจันทิมา พุ่มจันทร์
  นายสุรศักดิ์ กล่อมสุวรรณ
  นายจักรวรรดิ วงษ์มา
  นายพลวัฒน์ จันทร์แจ่ม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
กษิดิศ
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 181  
เข้าชมปีนี้ : 4,357  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 10,602  
ข้อมูลครู/บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นายศักดิ์ชัย  ทราบรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ :  0850169998
อีเมล์ :  ton.43660@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  01-05-2557
  สาขาวิชา :  ก่อสร้าง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ว.ศ.บ วิศวกรรมโยธา
ว.ศ.ม วิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :