|  
e-portfolio
นายอาทิตย์ สุทธพันธ์
นายเเสนศักดิ์ พรหมมา
นายสุทธิศักดิ์ ปานประดิษฐ
นางสาวจันทิมา พุ่มจันทร์
นายสุรศักดิ์ กล่อมสุวรรณ
นายจักรวรรดิ วงษ์มา
นายพลวัฒน์ จันทร์แจ่ม
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์
  นายกษิดิศ การีชุม
  นายอาทิตย์ สุทธพันธ์​
  นางสาวจันทิมา พุ่มจันทร์
  นายสุรศักดิ์ กล่อมสุวรรณ
  นายจักรวรรดิ วงษ์มา
  นายพลวัฒน์ จันทร์แจ่ม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
กษิดิศ
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 336  
เข้าชมปีนี้ : 3,735  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 14,968  
ข้อมูลครู/บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นายสุรศักดิ์  กล่อมสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :  0848935696
อีเมล์ :  akelovr91@gmail.com
เว็บไซต์ :   http://gg.gg/ake1009
วันที่เข้าทำงาน :  10-10-2559
  สาขาวิชา :  ช่างก่อสร้าง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :