|  
เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปฎิทินกิจกรรม
สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือน
สรุปโครงการประจำปี
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ข้อมูลครู/บุคลากร
นางวรรณา พ่วงเจริญ
นางสุชาดา เรืองพริ้ม
นางพัชรินทร์ แสงนิล
นางจริยา พูลสวัสดิ์
นางทาริกา ทวีรัตน์
นางสาวสุปราณี รัศมี
นางภัทธนันท์ สอิ้งทอง
นางเกษรินทร์ ไพรพฤกษ์
นายอัมรินทร์ เผือกศรี
e-Portfolio @ ครูแผนกวิชาการบัญชี
e-Portfolio ครูวรรณา พ่วงเจริญ
e-Portfolio ครูสุชาดา เรืองพริ้ม
e-Portfolio ครูพัชรินทร์ แสงนิล
e-Portfolio ครูจริยา พูลสวัสดิ์
e-Portfolio ครูทาริกา ทวีรัตน์
e-Portfolio ครูสุปราณี รัศมี
e-Portfolio ครูภัทธนันท์ สอิ้งทอง
e-Portfolio ครูเกษรินทร์ ไพรพฤกษ์
e-Portfolio ครูอมรินทร์ธรรมดี เผือกศรี
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สื่อการสอน Multimedia
YouTube
งานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง1
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 371  
เข้าชมปีนี้ : 4,108  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,292  

   ข่าวกิจกรรม/โครงการ
 โครงการ "จัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเชิงรุก" ประจำปีการศึกษา 2562  [อ่าน : 12 ครั้ง]
     ประมวลภาพคณะครู นักเรียน นักศึกษาในโครงการ"จัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเชิงรุก" ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ..... (อ่านต่อ)
 "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"  [อ่าน : 33 ครั้ง]
     ประมวลภาพคณะครู นักเรียน นักศึกษาในกิจกรรม "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ในวันศุก ..... (อ่านต่อ)
 เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 41 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการบัญชี ในวันเลือกตั้งคณะกรรมการ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์แผนกพาณิชยก ..... (อ่านต่อ)
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  [อ่าน : 84 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษาจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ แผนกช ..... (อ่านต่อ)
 โครงการ “Big cleaning day”  [อ่าน : 192 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการบัญชี จัดทำโครงการ “Big cleaning day” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคประจวบ ..... (อ่านต่อ)
 ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเทียนจำนำพรรษา  [อ่าน : 147 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการบัญชีถวายเทียนจำนำพรรษา 17 ตุลาคม 2561 ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื ..... (อ่านต่อ)
 การสานสัมพันธ์บายศรีสู่ขวัญแผนกบัญชี2561   [อ่าน : 179 ครั้ง]
     แผนกวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์บายศรีสู่ขวัญแผนกบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีภายในแผนกวิชาแ ..... (อ่านต่อ)
 สืบสานประเพณี   [อ่าน : 81 ครั้ง]
     เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 คณะครูและนักเรียน ร่วมกันรณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทง ..... (อ่านต่อ)
 โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่  [อ่าน : 181 ครั้ง]
     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 แผนกวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมการสร้างผู้ประการใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยการจัดทำอาหาร การนำเสนอ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์
 พิธี "ทำบุญแผนก"  [อ่าน : 5 ครั้ง]
     คณะครูแผนกวิชาการบัญชีมีความยินดีขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติ เนื่องในงานสิริมงคลพิธี "ทำบุญแผนก" ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
โครงการ "จัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเชิงรุก" ประจำปีการศึกษา 2562
"วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ดูรายการทั้งหมด