|  
เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปฎิทินกิจกรรม
สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือน
สรุปโครงการประจำปี
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ข้อมูลครู/บุคลากร
นางวรรณา พ่วงเจริญ
นางสุชาดา เรืองพริ้ม
นางพัชรินทร์ แสงนิล
นางจริยา พูลสวัสดิ์
นางทาริกา ทวีรัตน์
นางสาวสุปราณี รัศมี
นางภัทธนันท์ สอิ้งทอง
นางเกษรินทร์ ไพรพฤกษ์
นายอัมรินทร์ เผือกศรี
e-Portfolio @ ครูแผนกวิชาการบัญชี
e-Portfolio ครูวรรณา พ่วงเจริญ
e-Portfolio ครูสุชาดา เรืองพริ้ม
e-Portfolio ครูพัชรินทร์ แสงนิล
e-Portfolio ครูจริยา พูลสวัสดิ์
e-Portfolio ครูทาริกา ทวีรัตน์
e-Portfolio ครูสุปราณี รัศมี
e-Portfolio ครูภัทธนันท์ สอิ้งทอง
e-Portfolio ครูเกษรินทร์ ไพรพฤกษ์
e-Portfolio ครูอมรินทร์ธรรมดี เผือกศรี
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
E-Book Accounting
สื่อการสอน Multimedia
YouTube
งานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย ปีการศึกษา 2561
ศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้ในการพัฒ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง1
งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
สำรวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการจัดการเร
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 363  
เข้าชมปีนี้ : 363  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,027  

   ข่าวกิจกรรม/โครงการ
 การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานการประ  [อ่าน : 280 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษาในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานการประกวดสิ่งประดิษฐ ..... (อ่านต่อ)
 โครงการ "จัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเชิงรุก" ประจำปีการศึกษา 2562  [อ่าน : 257 ครั้ง]
     ประมวลภาพคณะครู นักเรียน นักศึกษาในโครงการ"จัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเชิงรุก" ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ..... (อ่านต่อ)
 "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"  [อ่าน : 303 ครั้ง]
     ประมวลภาพคณะครู นักเรียน นักศึกษาในกิจกรรม "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ในวันศุก ..... (อ่านต่อ)
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  [อ่าน : 257 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ แผนกช่างอุตสาหกร ..... (อ่านต่อ)
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  [อ่าน : 274 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษาจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ แผนกช ..... (อ่านต่อ)
 โครงการ “Big cleaning day”  [อ่าน : 324 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการบัญชี จัดทำโครงการ “Big cleaning day” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคประจวบ ..... (อ่านต่อ)
 ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเทียนจำนำพรรษา  [อ่าน : 289 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการบัญชีถวายเทียนจำนำพรรษา 17 ตุลาคม 2561 ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื ..... (อ่านต่อ)
 การสานสัมพันธ์บายศรีสู่ขวัญแผนกบัญชี2561   [อ่าน : 314 ครั้ง]
     แผนกวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์บายศรีสู่ขวัญแผนกบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีภายในแผนกวิชาแ ..... (อ่านต่อ)
 สืบสานประเพณี   [อ่าน : 203 ครั้ง]
     เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 คณะครูและนักเรียน ร่วมกันรณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทง ..... (อ่านต่อ)

   โครงการสิ่งประดิษฐ์/นวัฒกรรม

   ข่าวประชาสัมพันธ์
 พิธี "ทำบุญแผนก"  [อ่าน : 109 ครั้ง]
     คณะครูแผนกวิชาการบัญชีมีความยินดีขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติ เนื่องในงานสิริมงคลพิธี "ทำบุญแผนก" ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานการประ
โครงการ "จัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเชิงรุก" ประจำปีการศึกษา 2562
"วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563
ดูรายการทั้งหมด