|  
เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปฎิทินกิจกรรม
สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือน
สรุปโครงการประจำปี
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ข้อมูลครู/บุคลากร
นางวรรณา พ่วงเจริญ
นางพัชรินทร์ แสงนิล
นางจริยา พูลสวัสดิ์
นางทาริกา ทวีรัตน์
นางสาวสุปราณี รัศมี
นางภัทธนันท์ สอิ้งทอง
นางเกษรินทร์ ไพรพฤกษ์
นายอัมรินทร์ เผือกศรี
e-Portfolio @ ครูแผนกวิชาการบัญชี
e-Portfolio ครูวรรณา พ่วงเจริญ
e-Portfolio ครูพัชรินทร์ แสงนิล
e-Portfolio ครูจริยา พูลสวัสดิ์
e-Portfolio ครูทาริกา ทวีรัตน์
e-Portfolio ครูสุปราณี รัศมี
e-Portfolio ครูภัทธนันท์ สอิ้งทอง
e-Portfolio ครูเกษรินทร์ ไพรพฤกษ์
e-Portfolio ครูอมรินทร์ธรรมดี เผือกศรี
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
E-Book Accounting
สื่อการสอน Multimedia
YouTube
งานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย ปีการศึกษา 2561
ศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้ในการพัฒ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง1
งานวิจัย ปีการศึกษา 2562
การศึกษาพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
สำรวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการจัดการเร
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 113  
เข้าชมปีนี้ : 4,496  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 23,160  

   ข่าวกิจกรรม/โครงการ
 การจัดนิทรรศการ วิชาโครงการ วิชาการเป็นผู้ประกอบการ ระดับ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ  [อ่าน : 200 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษาจัดนิทรรศการ วิชาโครงการ วิชาการเป็นผู้ประกอบการ ระดับ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาล ..... (อ่านต่อ)
 ร่วมทำบุญโครงการปั่นปันบุญ ยะลา-อุบลฯ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  [อ่าน : 204 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครูและผู้บริหาร ร่วมทำบุญโครงการปั่นปันบุญ ยะลา-อุบลฯ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์แผนกพาณิชยการ ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมจิตอาสา ล้างศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  [อ่าน : 199 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีร่วมกิจกรรมจิตอาสา ล้างศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ..... (อ่านต่อ)
 โครงการ "หิ้วปิ่นโต"  [อ่าน : 214 ครั้ง]
     ประมวลภาพคณะครู นักเรียน นักศึกษาในโครงการหิ้วปิ่นโตแผนกวิชาการบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
 งานประกวดชุดรีไซเคิล  [อ่าน : 207 ครั้ง]
     ประมวลภาพคณะครู นักเรียน นักศึกษาในงานประกวดชุดรีไซเคิลแผนกวิชาการบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
 เยี่ยมบ้านครูอาวุโส น้อมคาระบูชาครูสาขาการบัญชี  [อ่าน : 216 ครั้ง]
     ประมวลภาพคณะครูเยี่ยมบ้านครูอาวุโส ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
 งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี2563  [อ่าน : 179 ครั้ง]
     ประมวลภาพคณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ..... (อ่านต่อ)
 โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่  [อ่าน : 346 ครั้ง]
     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 แผนกวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมการสร้างผู้ประการใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยการจัดทำอาหาร การนำเสนอ ..... (อ่านต่อ)
 การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานการประ  [อ่าน : 511 ครั้ง]
     ประมวลภาพ คณะครู นักเรียน นักศึกษาในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานการประกวดสิ่งประดิษฐ ..... (อ่านต่อ)

   โครงการสิ่งประดิษฐ์/นวัฒกรรม

   ข่าวประชาสัมพันธ์
 พิธี "ทำบุญแผนก"  [อ่าน : 177 ครั้ง]
     คณะครูแผนกวิชาการบัญชีมีความยินดีขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติ เนื่องในงานสิริมงคลพิธี "ทำบุญแผนก" ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
การจัดนิทรรศการ วิชาโครงการ วิชาการเป็นผู้ประกอบการ ระดับ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ
ร่วมทำบุญโครงการปั่นปันบุญ ยะลา-อุบลฯ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
กิจกรรมจิตอาสา ล้างศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี
ดูรายการทั้งหมด