ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กิจกรรม "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอย 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิดและปลูกฝังแนวคิดการออกแบบต่อยอดเชิงพานิช 
  การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีออนไลน์ สำหรับครูนิเทศ และครูผู้สอน 
  วันคล้ายวันสถาปนา 81 ปี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย 
  กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2562 
มีข้อมูลทั้งหมด  8  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1