|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางอัมพร  ศรีภิรมย์
  นางสมพร เอียดช่วย
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 58  
เข้าชมปีนี้ : 2,403  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 14,812  
ข้อมูลครู/บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นางอัมพร   ศรีภิรมย์
เบอร์โทรศัพท์ :  0865503068
อีเมล์ :  off-142@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  14-02-2559
  สาขาวิชา :  ธุรกิจค้าปลีก
ตำแหน่งทางวิชาการ :  วิชาการแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ตำแหน่งทางบริหาร :  วิชาการแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2550
ประวัติการศึกษา :  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิชาที่สอน :  การพัฒนาบุคลิกภาพ
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 1
กิจกรรมเพื่อสังคม
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :