|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวกัลยา คำยอด
  นางสาวสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
  นางสาวระวีพรรณ จิตต์มนัส
  นายจิระทิตย์ หาญปรีชา
  นางสาวพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
  นางสาวแอนนา กาทอง
  นายศราวุธ  สุวรรณ
e -Portfolio ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
e -Portfolio ครูสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
e -Portfolio ครูระวีพรรณ จิตต์มนัส
e -Portfolio ครูกัลยา คำยอด
e -Portfolio ครูจิระทิตย์ หาญปรีชา
e -Portfolio ครูศราวุธ สุวรรณ
e -Portfolio ครูแอนนา กาทอง
e -Portfolio ครูพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 355  
เข้าชมปีนี้ : 5,737  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 14,324  

   เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 เอกสารประกอบการสอน วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ รหัสวิชา 3204-2001 ครูระวีพรร  [อ่าน : 233 ครั้ง]
     เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ รหัสวิชา 3204-2001 ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศนักเรียน นักศึกษา
 ทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 112 ครั้ง]
     วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จัดหาทุนการศึกษาที่มีคามประพฤติดี มุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเล่าเรียน ผลการเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ   [อ่าน : 86 ครั้ง]
     ระกวดคลิปวิดีโอ ..... (อ่านต่อ)
 งานวิ่ง 80 ปี น้ำเงิน - ขาว มินิฮาล์ฟมาราธอน วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ   [อ่าน : 111 ครั้ง]
     วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ และบุคคลทั่วไปร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์งานวิ่ง80ปี น้ำเงิน - ขาว มินิฮาล์ฟมาราธอน ในวันเสาร์ที ..... (อ่านต่อ)
 "ฺBlue & White Night Parry" ย้อนคืนวันวาน....80 ปี คืนสู่เหย้า ชาวน้ำเงิน - ขาว  [อ่าน : 85 ครั้ง]
     สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ทุกรุ่น ร่วมงาน "ฺBlue & White Night Parry" ย้อนคืนวันวาน....8 ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมแผนก
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ   [อ่าน : 41 ครั้ง]
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ "อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop" ในวันที่ 15, 22, 29 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ..... (อ่านต่อ)
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ   [อ่าน : 42 ครั้ง]
     กิจกรรมโครงการ "สร้างความคิด ผลิตเว็ปเพจ" ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ..... (อ่านต่อ)
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ   [อ่าน : 39 ครั้ง]
     กิจกรรมโครงการ "เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจประจำปีการศึกษา 2562" วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  [อ่าน : 108 ครั้ง]
     วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ได้จัดกิจจกรมวันสุนทรภู่ ..... (อ่านต่อ)
 วันต่อต้านยาเสพติด  [อ่าน : 108 ครั้ง]
     วิทยาลัยเทคนิประจวบคีรีขันธ์ได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ..... (อ่านต่อ)
 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  [อ่าน : 206 ครั้ง]
     โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2561 ..... (อ่านต่อ)
 เข้าร่วมกิจกรรม TO Be Number One  [อ่าน : 230 ครั้ง]
     เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One ที่สาธารณสุขจังหวัดจัดขึ้น ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
เข้าร่วมกิจกรรม TO Be Number One
ดูรายการทั้งหมด