|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวกัลยา คำยอด
  นางสาวสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
  นางสาวระวีพรรณ จิตต์มนัส
  นายจิระทิตย์ หาญปรีชา
  นางสาวพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
  นางสาวแอนนา กาทอง
  นายศราวุธ  สุวรรณ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
e -Portfolio ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
e -Portfolio ครูสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
e -Portfolio ครูระวีพรรณ จิตต์มนัส
e -Portfolio ครูจิระทิตย์ หาญปรีชา
e -Portfolio ครูกัลยา คำยอด
e -Portfolio ครูศราวุธ สุวรรณ
e -Portfolio ครูแอนนา กาทอง
e -Portfolio ครูพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษาที่ 2561
ปีการศึกษาที่ 2560
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 486  
เข้าชมปีนี้ : 4,037  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,097  

   เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 เอกสารประกอบการสอน วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ รหัสวิชา 3204-2001 ครูระวีพรร  [อ่าน : 480 ครั้ง]
     เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ รหัสวิชา 3204-2001 ..... (อ่านต่อ)

   ประกาศนักเรียน นักศึกษา
 สอบมาตรฐานวิชาชีพ  [อ่าน : 152 ครั้ง]
     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กำหนดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ที่จะจบการศึก ..... (อ่านต่อ)
 สอบ V-Net ปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 79 ครั้ง]
     วันที่ 26 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และ วันที่ 27 มกราคม 2562 นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 เตรียมสอบ V-Net ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (แผ ..... (อ่านต่อ)
 ทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 176 ครั้ง]
     วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จัดหาทุนการศึกษาที่มีคามประพฤติดี มุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเล่าเรียน ผลการเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  [อ่าน : 68 ครั้ง]
     บริษัท สรวีย์ คอนสตรัคชั่น (1999) จำกัด ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน ..... (อ่านต่อ)
 ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ   [อ่าน : 151 ครั้ง]
     ระกวดคลิปวิดีโอ ..... (อ่านต่อ)
 งานวิ่ง 80 ปี น้ำเงิน - ขาว มินิฮาล์ฟมาราธอน วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ   [อ่าน : 174 ครั้ง]
     วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ และบุคคลทั่วไปร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์งานวิ่ง80ปี น้ำเงิน - ขาว มินิฮาล์ฟมาราธอน ในวันเสาร์ที ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมแผนก
 แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 213 ครั้ง]
     วันที่ 1 ธันวาคม 2561 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ เขียนเว็บการขายสินค้าออนไลน์ ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ..... (อ่านต่อ)
 สิ่งประดิษฐ์  [อ่าน : 192 ครั้ง]
     วันที่ 30 พศจิกายน 2561 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าประกวด ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ..... (อ่านต่อ)
 ประชุมผู้ปกครอง  [อ่าน : 196 ครั้ง]
     วันที่ 5 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมผู้ปกครองพร้อมทั้งแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครอง ..... (อ่านต่อ)
 ถวายเทียนพรรษา  [อ่าน : 186 ครั้ง]
     วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนำนักเรียนนักศึกษาถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์ตาม่องล่าย ..... (อ่านต่อ)
 ปลูกป่าชายเลน  [อ่าน : 153 ครั้ง]
     วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ธรรมชาติ (ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ) ..... (อ่านต่อ)
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ   [อ่าน : 145 ครั้ง]
     ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ "อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop" ในวันที่ 15, 22, 29 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ..... (อ่านต่อ)
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ   [อ่าน : 137 ครั้ง]
     กิจกรรมโครงการ "สร้างความคิด ผลิตเว็ปเพจ" ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ..... (อ่านต่อ)
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ   [อ่าน : 131 ครั้ง]
     กิจกรรมโครงการ "เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจประจำปีการศึกษา 2562" วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ..... (อ่านต่อ)
 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม  [อ่าน : 352 ครั้ง]
     เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561
สิ่งประดิษฐ์
ประชุมผู้ปกครอง
ถวายเทียนพรรษา
ดูรายการทั้งหมด