|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจุฑามาศ  คันฉ่อง
  นางสาวกัลยา คำยอด
  นางสาวสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
  นางสาวระวีพรรณ จิตต์มนัส
  นายจิระทิตย์ หาญปรีชา
  นางสาวพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
  นางสาวแอนนา กาทอง
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 408  
เข้าชมปีนี้ : 1,432  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 10,019  

   ComBiz NEW
 เอกสารประกอบการสอน  [อ่าน : 263 ครั้ง]
     พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ..... (อ่านต่อ)
 อบรมหลักสูตรระยะสั้น  [อ่าน : 269 ครั้ง]
     อบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรรายวิชาโปรแกรมกราฟฟิค ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
อบรมหลักสูตรระยะสั้น
ดูรายการทั้งหมด