|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวกัลยา คำยอด
  นางสาวสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
  นางสาวระวีพรรณ จิตต์มนัส
  นายจิระทิตย์ หาญปรีชา
  นางสาวพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
  นางสาวแอนนา กาทอง
  นายศราวุธ  สุวรรณ
  นางสาวชนัษฏา สมมิตร
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
e -Portfolio ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
e -Portfolio ครูสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
e -Portfolio ครูระวีพรรณ จิตต์มนัส
e -Portfolio ครูจิระทิตย์ หาญปรีชา
e -Portfolio ครูกัลยา คำยอด
e -Portfolio ครูศราวุธ สุวรรณ
e -Portfolio ครูแอนนา กาทอง
e -Portfolio ครูพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษาที่ 2561
ปีการศึกษาที่ 2560
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 384  
เข้าชมปีนี้ : 8,249  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 23,309  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ [อ่าน : 280 ครั้ง] งานวิ่ง 80 ปี น้ำเงิน - ขาว มินิฮาล์ฟมาราธอน วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ [อ่าน : 279 ครั้ง]
งาน "Blue & White Night Parry" ย้อนคืนวันวาน....80 ปี คืนสู่เหย้า ชาวน้ำเงิน - ขาว [อ่าน : 198 ครั้ง]

   ประกาศนักเรียน นักศึกษา
สอบมาตรฐานวิชาชีพ [อ่าน : 263 ครั้ง] สอบ V-Net ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 179 ครั้ง]
ทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 268 ครั้ง]

   ข่าวสารฝึกประสบการ์วิชาชาชีพ และระบบทวิภาคี
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 125 ครั้ง] การนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 238 ครั้ง]
ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [อ่าน : 201 ครั้ง] ตารางแสดงรายละเอียดการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ [อ่าน : 93 ครั้ง]

   เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 เอกสารประกอบการสอน วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ รหัสวิชา 3204-2001 ครูระวีพรร  [อ่าน : 594 ครั้ง]
     เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ รหัสวิชา 3204-2001 ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมแผนก
เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 130 ครั้ง] แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 445 ครั้ง]
สิ่งประดิษฐ์ [อ่าน : 435 ครั้ง] ประชุมผู้ปกครอง [อ่าน : 420 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ [อ่าน : 224 ครั้ง] เข้าร่วมกิจกรรม TO Be Number One [อ่าน : 606 ครั้ง]
  NewsPhoto
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561
สิ่งประดิษฐ์
ประชุมผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม TO Be Number One
ดูรายการทั้งหมด